Blog

UKRAINA WITA SIARCZYSTYM MROZEM

W dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wyruszyli na Ukrainę, aby odwiedzić Rodaków z Nowogrodu Wołyńskiego, Dołbysza, Fastowa, Berdyczowa, Żytomierza i Równego. Sześcioosobowa grupa zabrała ze sobą podręczniki i książki dla szkół działających przy polskich stowarzyszeniach i parafiach rzymsko-katolickich. Fundacyjna wyprawa miała na celu również przekazanie części dofinansowania polskich organizacji ze środków Senatu RP.

Po przekroczeniu granicy zespół ruszył do Nowogrodu Wołyńskiego, w którym działa Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe imienia J. Lublińskiego. Prezesująca stowarzyszeniu Pani Wiktoria Szewczenko pokazała jak prowadzona przez nią szkoła radzi sobie w nowej, dużo większej od poprzedniej, siedzibie. Dzieci i młodzież uczą się teraz w sali miejscowego ośrodka kultury. W spotkaniu brała udział również Pani Julia Wowk, Prezes Wołyńskiej Rejonowej Organizacji Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Polonia Zwiagelszczyzny”. Obie organizacje otrzymały kilkadziesiąt kompletów wydanych przez Fundację podręczników do nauki języka polskiego zatytułowanych „A to polski właśnie” oraz książki dla dzieci i lektury szkolne.

Kolejnym celem fundacyjnej podróży po kresach był Dołbysz. W dawnej stolicy Marchlewszczyzny, utworzonego przez sowietów polskiego rejonu autonomicznego, znajduje się dziś parafia Matki Bożej Fatimskiej. Gospodarz, ksiądz Waldemar Pawelec, przenocował gości z Warszawy, a rano pokazał im jak przebiega, dofinansowywany ze środków Fundacji, remont poddasza budynku – powstanie tam świetlica dla miejscowych dzieci i młodzieży.

Następnego dnia nie zważając na warunki pogodowe (28 lutego odczuwalna temperatura wynosiła prawie -24⁰C) zespół Fundacji ruszył przez zasypane śniegiem ukraińskie drogi do Fastowa. W miejscowości leżącej 70 kilometrów na południowy zachód od Kijowa znajduje się prowadzony przez zakon dominikanów Dom Świętego Marcina de Porrès. Ojciec Michał Romaniw pokazał gościom doskonale wyposażone sale rehabilitacyjne dla dzieci, szkołę, przedszkole i zaplecze ośrodka, w którym wkrótce zaczną działać kolejne inwestycje. Przedstawicieli Fundacji poczęstowano również chlebem z dominikańskiej piekarni oraz specjałami serwowanymi w kawiarni San Angelo, która służy nie tylko jako przytulne miejsce spotkań towarzyskich, daje też pracę wychowankom Domu Świętego Marcina. W Fastowie Fundacja zostawiła komputery, książki, podręczniki i materiały edukacyjne oraz słodycze dla dominikańskich podopiecznych.

Z Fastowa samochód wiozący fundacyjną delegację skierował się do Berdyczowa. Na terenie klasztoru pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego, w którego zwiedzaniu zespołowi Fundacji towarzyszył Pan Damian Ciarciński, Konsul Generalny RP w Winnicy. Karmelici bosi, prowadzący na terenie klasztoru ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci i szkołę języka polskiego, zapoznali gości ze szczegółami swojej działalności społecznej i pokazali im znajdującą się w podziemiach kościoła wystawę poświęconą dziejom klasztoru oraz obrazowi i wizerunkom Matki Boskiej Berdyczowskiej. W międzyczasie do zwiedzających dołączył redaktor Jerzy Sokalski z „Radia Berdyczów” i pochwalił się zrealizowanym przez siebie filmem przedstawiającym historię świętego obrazu. Film uzyskał dofinansowanie FPPnW w 2017 roku ze środków Senatu RP. Późnym wieczorem grupa dotarła do Żytomierza. W tamtejszym Domu Polskim czekała na nich jego dyrektor Pani Irena Perszko, razem z działaczkami polskimi z Żytomierza: Panią Walentyną Jusupową, Prezesem Obwodowej Organizacji Społecznej „Studencki Klub Polski” oraz Panią Natalią Iszczuk, prezesującą Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Organizacji Publicznej „Związek Szlachty Polskiej”. Dom Polski w Żytomierzu otrzymał zestawy wydanych przez Fundację podręczników do nauki języka polskiego.

Po nocy spędzonej w Żytomierzu delegacja Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczęła ostatni dzień podróży, pierwsze kroki skierowała do miejscowej parafii Bożego Miłosierdzia. Proboszcz ks. Jarosław Olszewski oprowadził ich po terenie budowy nowej świątyni. W drodze powrotnej do Warszawy zespół Fundacji odwiedził też parafię pw. św. Piotra i Pawła w Równem. Proboszcz ks. Władysław Czajka oprowadził gości po pięknej modernistycznej świątyni i ośrodku parafialnym, w którym organizowana jest między innymi działalność miejscowej społeczności polskiej. Gospodarz poczęstował fundacyjną grupę gorącym posiłkiem i pochwalił się działalnością swoich podopiecznych oraz twórczością parafian, których po kilku latach przerwy, od połowy 2016 roku, stara się wspierać Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Wczesnym popołudniem fundacyjny samochód opuścił Równe i ruszył w stronę Warszawy. W czasie wyprawy rozdano wszystkie dary. Podczas trzech dni w trasie pracownicy Fundacji odwiedzili sprawdzonych przyjaciół i nawiązali kilka nowych znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi inicjatywami wpływającymi na rozwój polskiej społeczności na Ukrainie i promocję polskiej kultury w ramach działań polonijnych oraz związanych z Niepodległą czy ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego na Wschodzie.

 

Related Posts