Blog

Pochówek polskich żołnierzy poległych w roku 1919 na Łotwie

 

W Ławkiesach na Łotwie odbył się uroczysty pochówek polskich żołnierzy poległych w 1919 r. na terytorium Łotwy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Ławkiesach. Mszę celebrowali biskup Diecezji Jełgawskiej Edward Pawłowski, ks. Roland Szakal, kapelan ks. mjr Grzegorz Przewrocki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Polaków na Łotwie oraz wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin wraz z ambasadorem RP Ewą Dębską. Po mszy trumny z ciałami polskich żołnierzy poległych w walkach z bolszewikami zostały uroczyście pochowane na pobliskim cmentarzu. Później obchody przeniosły się do pobliskiego Dyneburga, gdzie wiceminister Jarosław Sellin, ambasador RP Ewa Dębska oraz prezes Związku Polaków na Łotwie złożyli wieńce przy krzyżu na Słobódce.

Na zakończenie tego iście polskiego dnia w Łatgalii w Centrum Kultury w Dyneburgu odbył się świąteczny koncert, którym zainaugurowano obchody XX-lecia działalności Polskiego Centrum Kultury w Dyneburgu. Centrum zostało założone w 1997 roku z inicjatywy polskich mieszkańców i przy wsparciu Urzędu Miasta. Celem Polskiego Centrum Kultury jest popularyzowanie i pielęgnowanie polskich tradycji narodowych zachowanych na Łotwie, m.in. w najliczniej przez Polaków zamieszkanej Łatgalii. Dyrektorem Centrum Polskiego w Dyneburgu jest Żanna Stankiewicz, która wraz z zespołem przygotowała uroczystości i od lat z sukcesami nadaje ton życiu kulturalnemu Polaków w okolicy.

 

 

 

Related Posts