Blog

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczęła pracę na kwaterze żołnierskiej w Starych Duksztach na Litwie

W Duksztach w Rejonie ignalińskim na Litwie Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczęła  prace renowacyjne i porządkowe na kwaterze żołnierzy z 1920 roku, gdzie pochowano żołnierzy III armii Rydza-Śmigłego, którzy brali udział w operacji łatgalskiej w czasie wojny z bolszewikami.

Kwatera w Duksztach jest jedną z największych polskich kwater wojskowych znajdujących się w północnej Wileńszczyźnie. Początkowo – od 2007 roku –  cmentarzem opiekował się Związek Polaków na Litwie, który prowadził prace renowacyjne z własnych środków, ze środków sponsorskich oraz z dotacji Państwa Polskiego. Jednak dwa lata temu wszelkie prace w Starych Duksztach ustały. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zobowiązała się zaopiekować miejscem pochówku polskich żołnierzy. Do końca 2017 roku konieczne jest uporządkowanie całej kwatery i odtworzenie 36 mogił wojskowych. W trakcie prac przygotowawczych i wizji lokalnej przeprowadzonej w Starych Duksztach oraz we współpracy z Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się ustalić jak wyglądały oryginalne krzyże ustawione na polskich mogiłach w okresie międzywojennym. W ramach prac prowadzonych w 2017 roku Fundacja odtworzy resztę brakujących nagrobków w stylu współczesnym, który zaproponował ZPL przed 10 laty. Na 2018 rok planowane jest odtworzenie ogrodzenia oraz organizacja uroczystości z udziałem strony litewskiej, łotewskiej i polskiej. Realizacja  projektu ma kosztować 108 540 złotych. Prace prowadzone są wspólnie ze spółką Žybartuva z Białej Waki. Bardzo ważne dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest zaangażowanie polskiej młodzieży na Litwie, harcerstwa i miłośników historii, którzy powinni włączyć się w opiekę nad cmentarzem w Starych Duksztach. To miejsce, mocno zapisane na kartach walk o niepodległość Polski i ważne z punktu widzenia walk o wolność Łotwy zasługuje na szczególną pamięć, ponieważ stwarza solidne podstawy do poszerzania dialogu międzynarodowego i jest dowodem wielkiego czynu wojskowego polskich żołnierzy w czasie walk z bolszewikami.

 

Related Posts

Skip to content