Blog

Szkolenie “Orły nie wchodzą po schodach”

W dniach 3-4 lipca br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się szkolenie „Orły nie wchodzą po schodach” zrealizowane w ramach pilotażowego projektu  „Polska szkoła miejscem uzdolnień”. Inicjatorem i organizatorem szkolenia było Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W szkoleniu wzięło udział 74 nauczycieli z polskich szkół na Litwie. Warsztaty prowadzone przez wykładowców z Polski: dr Joannę Łukasiewicz-Wielebę, mgr Joannę Wojtulewicz oraz mgr Michała Olczaka, poświęcone były analizie rozwiązań systemowych w pracy z uczniami zdolnymi oraz próbom zaadoptowania wybranych działań w warunkach szkoły polskiej na Litwie, metodyce pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi, w tym ze sposobami motywowania, promowania osiągnięć, rozwijania umiejętności metapoznawczych i twórczych. Podczas szkolenia koncentrowano się również na metodyce pracy z uczniami uzdolnionymi kierunkowo  – humanistycznie i językowo w zakresie języka polskiego i języków obcych.

Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

 

O szkoleniu „Orły nie wchodzą po schodach” pisał:

„Kurier Wileński”

portal zw.lt:

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/szkolenia-dla-nauczycieli-wzmacniac-jakosc-polskich-szkol/

a także portal l24.lt:

http://l24.lt/pl/oswiata/item/197699-w-wilnie-ruszyly-szkolenia-dla-nauczycieli-szkol-polskich

 

 

Zdjęcia: Marian Paluszkiewicz

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Skip to content