Blog

Prace konserwatorskie na pięciu polskich cmentarzach wojennych na Białorusi

Na Białorusi rozpoczęły się prace konserwatorskie na polskich kwaterach wojennych w Głębokim, Podświlu, Zadorożu, Dokszycach i Duniłowiczach.

W sierpniu, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczęła prace konserwatorskie i roboty budowalne na pięciu kwaterach wojennych na Białorusi.

Dwa projekty obejmują prace konserwatorskie na kwaterach żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 i pochowanych w Głębokim (96 mogił oraz pomnik centralny i zbiorowy z 1920 r.), Podświlu (61 mogił), Zadorożu (6 mogił zbiorowych), Dokszycach (176 mogił indywidualnych i zbiorowych) i Duniłowiczach (54 mogiły, mogiły zbiorowe i krzyż).

Projekty stanowią ważne działanie związane z opieką nad cmentarzami wojennymi i polskimi miejscami pamięci znajdującymi się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Działania Fundacji wspiera Ambasada RP w Mińsku i MKIDN. Projekt jest realizowany we współpracy z firmą BUDMEX i z Polakami zamieszkałymi na północy Białorusi.

Zdjęcia: Mikołaj Falkowski

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu miejskim w Głębokim

 

 

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Podświlu

 

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy KOP i Policjantów w Podświlu

 

 

Related Posts