Święto Konstytucji 3 Maja

Dzisiaj, 3 maja 2024 roku obchodzimy 233 rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, którą zwykliśmy nazywać Konstytucją 3 Maja.

Uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku zaowocowała zmianą systemu politycznego w ówczesnej Polsce – wcześniej panująca demokracja szlachecka została zastąpiona przez monarchię dziedziczną, co znacznie ograniczyło wpływ szlachty na decyzje podejmowane w sprawach państwa polskiego.

Autorami Konstytucji byli:
▪️ Król Stanisław August Poniatowski
▪️ Ignacy Potocki
▪️ Hugo Kołłątaj

Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych) Ustawa Rządowa, regulująca prawa i obowiązki oraz zasady organizacji władzy państwowej.

Konstytucja 3 Maja powstała na skutek doświadczeń płynących z I rozbioru Polski i umożliwiła przekonanie społeczeństwa po wielu latach niewoli, że możliwe jest uratowanie Polski i życie w suwerennym państwie, wolnym od destrukcyjnego wpływu Rosji.

Dzisiaj, kiedy za wschodnią granicą trwa wojna, historia ta zatoczyła krąg i jest aktualna jak prawie nigdy wcześniej.

Related Posts