Blog

Wizyta delegacji polskich szkół i przedszkola na Łotwie w Warszawie

Grupa pedagogów przyjechała z wizytą studyjną zorganizowaną przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W dniu 22 czerwca delegacja gościła w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie uczestników projektu uroczyście przywitał sekretarz stanu Pan Jan Dziedziczak. W spotkaniu brali udział również: Prezes ZPŁ Pan Ryszard Stankiewicz, przedstawiciele Zarządu i Rady Fundacji oraz zespół Fundacji.

Jan Dziedziczak podkreślił ważną rolę jaką pełnią polscy nauczyciele na Łotwie – Bez dobrej edukacji wiele naszych doraźnych działań nie przyniosłoby efektu. Jest to zasługą kościoła, rodziny i właśnie polskich nauczycieli. Tym samym jesteście odpowiedzialni nie tylko za mniejszość polską na Łotwie, ale również za stosunki polsko-łotewskie i kreowanie pozycji Polski. Podczas wspólnych rozmów dyskutowano o wyzwaniach jakie stoją przed pięcioma placówkami z polskim językiem nauczania, jak i nad możliwościami ich wsparcia przez administrację rządową, Kancelarię Senatu i Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która pozyskuje środki na działania na Łotwie nie tylko w postaci dotacji z instytucji publicznych, ale również dzięki mecenatowi polskiego biznesu.

Uczestnicy spotkania podziękowali za największą od lat pomoc finansową przekazaną na wsparcie polskiej społeczności na Łotwie za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w 2016 i 2017 roku. Kolejne projekty na rzecz Polaków na Łotwie będą realizowane w 2017 roku przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” dzięki wsparciu MEN i Kancelarii Senatu, zarówno w obszarze wspierania nauczania języka polskiego, jak i w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego oraz mediów.

Related Posts