Blog

Konsekracja Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dołbyszu na Ukrainie

Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał w dniu 17 czerwca 2017 roku abp Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego oraz metropolita lwowski. W mszy wzięli udział biskupi ukraińscy, przedstawiciele Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księża Pallotyni oraz Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie Radca Bartosz Musiałowicz. Natomiast z Polski przyjechała grupa w składzie: Andrzej Pająk, członek senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Ponadto w mszy udział wzięli Ambasador Portugalii na Ukrainie Maria Cristina Serpa de Almeida i deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Lytwyn.

Społeczność Polska w Dołbyszu, liczy ok. 5000 osób, które stanowią 75% mieszkańców miejscowości. Część z nich powróciła w ostatnich latach z Kazachstanu.   Zostali tam zesłani w latach 30. XX wieku w ramach stalinowskich represji wobec Polaków żyjących na terenach byłej Marchlewszczyzny, utworzonego a następnie zlikwidowanego przez władze polskiego rejonu autonomicznego na sowieckiej Ukrainie. W sanktuarium w Dołbyszu znajduje się pomnik upamiętniający ofiary represji z lat 1935-1939. Na pamiątkowej tablicy widnieje 160 nazwisk osób, które zginęły w tym tragicznym okresie.

Parafia rzymskokatolicka w Dołbyszu istnieje od 1989 r., a w 1990 r. poświęcono działkę pod budowę świątyni, która ostatecznie powstała cztery lata później. Inicjatorem budowy był ks. Aleksander Milewski. Słynie ona z kultu Fatimskiego, który promienieje na całą okolicę a figura Matki Bożej Fatimskiej została tu przywieziona z Portugalii w 1990 roku. Obecnie gospodarzem i proboszczem parafii w Dołbyszu jest pallotyn Waldemar Pawelec, z którym Fundacja realizuje projekty w obszarze wsparcia edukacji i promocji polskiej kultury.

 

Zdjęcie: Walentyna Jusupowa, www.credo.pro, 23.06.17 r.

Related Posts