Nowa Wilejka – dodruk

Tam urodził się pisarz Tadeusz Konwicki, w II RP w tym miejscu stacjonował 3 Pułk Ułanów Wileńskich, a dopiero od 1957 roku jest to część Wilna. Mowa o Nowej Wilejce, mało znanej dzielnicy na temat której krąży wiele stereotypów. Z tematem postanowili zmierzyć się młodzi polscy historycy z Wilna Albert Wołki i Tomasz Bożerocki.

Efektem ich pracy jest książka popularnonaukowa “Nowa Wilejka. W świetle wileńskich archiwów oraz we wspomnieniach”, której druk sfinansowany został w 2020 roku ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja jest niejako kontynuacją cyklu “Wileńszczyzna w obiektywie”, dostępnego na portalu YouTube i opiera się na bogatych zbiorach archiwalnych oraz dostępnych materiałach historiograficznych zebranych przez autorów. Książka o Nowej Wilejce została nieodpłatnie rozdystrybuowana w polskich szkołach na Litwie i cieszy się tam dużą popularnością.

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na początku roku 2021 Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zleciła dodruk książki “Nowa Wilejka. W świetle wileńskich archiwów oraz we wspomnieniach”. Wydrukowanie kolejnej partii tej pozycji zostało sfinansowane ze środków Fundacji Orlen.

Related Posts