W Kiszyniowie odnowiono nagrobek Justyny Wodzickiej i Marii z Wodzickich Kosko

Z dofinansowania Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyły się prace przy nagrobku Justyny Wodzickiej i Marii z Wodzickich Kosko, które wykonał Radosław Tusznio, prowadzący działalność pod nazwą: TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki wraz z zespołem. Prace konserwatorskie nagrobka prowadzone były pod nadzorem prof. Janusza Smazy z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Projekt stanowił ważne działanie związane z ochroną polskiego dziedzictwa historycznego na Wschodzie. Był konsultowany z ekspertami i przedstawicielami Ambasady RP w Kiszyniowie.

W ramach projektu wykonano szczegółową dokumentację opisową oraz fotograficzną obiektu przed konserwacją. Po wstępnym zapoznaniu się z obiektem sporządzono opis inwetaryzacyjny oraz opis stanu zachowania. Po usunięciu zalegającej w polu grobowca ziemi zdemontowano wszystkie elementy kamienne przy użyciu dźwigu i miękkich zawiesi. Po odsłonięciu i oczyszczeniu pierwotnego fundamentu wykonano zbrojenie oraz szalunek, który wypełniono zaprawą cementowo piaskową. Przed zestawieniem kolejnych elementów pomnika usunięto metalowe bolce ze wszystkich elementach pomnika oraz korodujących fragmentów ogrodzenia pozostawionych w otworach montażowych słupków. Wszystkie części pomnika zneutralizowano preparatem biobójczym, następnie umyto wodą pod ciśnieniem. Nawarstwienia w polu liter oraz grube skorupiaste nawarstwienia na powierzchni kamienia usunięto mechanicznie z użyciem skalpeli. Po oczyszczeniu powierzchni kamienie ustawiono w prawidłowej kolejności.

Do separacji części kamiennej od betonowej podstawy użyto grubych podkładek ołowianych. Części składowe wykonane z labradorytu ustawiono w pierwotnej kolejności. Do wklejenia bolców oraz montażu ogrodzenia użyto kotwy chemiczne. Następnie uzupełniono spoiny zaprawą mineralną barwioną w masie. Granitowe murki stanowiące podstawę ogrodzenia odkopano i wypoziomowano wykonując nową podbudowę z cementu i kruszywa kamiennego. Po ustawieniu słupków na pierwotnym miejscu osadzono w otworach montażowych zrekonstruowane elementy ogrodzenia. Po związaniu wszystkich materiałów obiekt wypolerowano i zabezpieczono woskiem mikrokrystalicznym. Następnie wysypano świeżą ziemię podnosząc poziom gruntu do nowego fundamentu zasiano trawę i wykonano zdjęcia po konserwacji.

Projekt był kontynuacją zadań realizowanych z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w poprzednich latach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Related Posts