Rekonstrukcja 2 nagrobków żołnierzy WP na Cmentarzu Bernardyńskim

W grudniu 2023 r. poddano rekonstrukcji 2 nagrobki żołnierzy WP na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie. Istniejące upamiętnienia wymagały natychmiastowych działań ze względu na dramatyczny ich stan. Oba nagrobki wymieniono na nowe, wykonane (zgodnie z pierwotną technologią) z lastryko.

Oba nagrobki odrestaurowane były w 1992 r. ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa., jednak po upływie przeszło 30 lat ich naprawa byłaby czasochłonna i przede wszystkim nietrwała. Z tego względu podjęto decyzję o wymianie istniejących nagrobków na nowe. Ustawione nowe nagrobki wykonane zostały z lastryko.

Prace wykonało wileńskie przedsiębiorstwo kamieniarskie „Žybartuba“. Lastrykowe nagrobki przygotowało polskie przedsiębiorstwo Renewal Art (dawniej Furmanek Renewal). Nad pracami rekonstrukcyjnymi czuwał prof. dr hab. Janusz Smaza.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Related Posts