Bon Pierwszaka na Ukrainie – spotkanie z przedstawicielami polskich szkół

We Lwowie odbyło się spotkanie dla przedstawicieli szkół biorących udział w naszym autorskim programie “Bon Pierwszaka”.

Wczoraj w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie / Генеральне Консульство РП у Львові odbyło się spotkanie dla przedstawicieli szkół biorących udział w naszym autorskim programie “𝐁𝐨𝐧 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐰𝐬𝐳𝐚𝐤𝐚”, gdzie przekazaliśmy stypendia przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia.

Udział wzięli Konsul RP we Lwowie Pani Eliza Dzwonkiewicz, Pani Konsul Bogumiła Rybak-Ziółkowska, Prezes Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego Mikołaj Falkowski oraz zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego Jacek Janowiak.

Następnie delegacja odwiedziła dwie polskie szkoły:

  • Szkoła nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie
  • Szkoła Średnia nr24 im. M. Konopnickiej we Lwowie

oraz w drodze do Łucka pojawiła się w Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. J.Słowackiego w Krzemieńcu.

Dzisiaj podczas spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Łucku przekazaliśmy pozostałe stypendia dla uczniów.

W tym roku, dzięki projektowi “𝐁𝐨𝐧 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐰𝐬𝐳𝐚𝐤𝐚” w Ukrainie dofinansowaliśmy zakup wyprawek szkolnych oraz zakończyliśmy przekazywanie jednorazowego stypendium finansowego w wysokości 𝟓𝟎𝟎 złotych dla rodziców lub opiekunów pierwszoklasistów uczęszczających do polskich szkół.

Objęliśmy wsparciem ponad 𝟑𝟓𝟎 młodych uczniów.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego finansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Related Posts