Spotkania dla polskich katechetów Wilnie

W 2023 Fundacja realizuje projekt, w ramach którego został zorganizowany cykl spotkań o charakterze teologiczno-katechetycznym w Wilnie. Założeniem zadania jest aktywizacja i integracja społeczności polskiej na Litwie oraz kształcenie i rozwój polskiej kadry katechetycznej na Wileńszczyźnie.

Projekt ma charakter multidyscyplinarny i skupia ekspertów z różnych dziedzin nauki: filozofii, antropologii, politologii, socjologii, prawa, teologii, historii i polegał na prowadzeniu twórczego dialogu w duchu nauki Jana Pawła II.

Zadanie jest realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2023”

Related Posts