Kursy języka polskiego on-line

POMOC POLAKOM Z UKRAINY – KURSY JĘZYKA POLSKIEGO ON-LINE DLA OSÓB DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI

W ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza nabór na kurs języka polskiego on-line dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci – posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin, które znaleźli się w Polsce od dnia 24.02.2022 roku.

Uczestnicy kursu zostaną podzieleni na 3 grupy z uwagi na poziom znajomości języka: podstawowy, średniozaawansowany i zawansowany. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i dydaktyczne zapewnią lektorzy. Uczestnicy nie muszą posiadać sprzętu komputerowego – do udziału w lekcjach on-line można wykorzystywać telefony komórkowe z dostępem do Internetu. Kursy będą się odbywać na platformie do webinariów «ClickMeeting».

Zgłoszenia osób chętnych do zapisania się na kurs czekamy pod adresem mailowym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego: poprostupopolsku@pol.org.pl.

Program finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polski w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy”


ДОПОМОГА ПОЛЯКАМ В УКРАЇНІ – ОН-ЛАЙН КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ, МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ

У рамках проекту «Допомога полякам з України» Фундація «Допомога полякам на Сході» ім. Янa Ольшевського оголошує набір на онлайн-курс польської мови для дорослих, молоді та дітей – власників Карти Поляка та членів їхніх родин, які перебувають у Польщі з 24 лютого 2022 року.

Учасники курсу будуть поділені на 3 групи за рівнем володіння мовою: базовий, середній та просунутий. Підручники та навчально-дидактичні матеріали забезпечать викладачі. Учасникам не обов’язково мати комп’ютерну техніку – для участі в онлайн-уроках можна використовувати мобільні телефони з доступом до Інтернету. Курси проходитимуть на платформі вебінарів «ClickMeeting».

Чекаємо заявок бажаючих записатися на курси на електронну адресу Фундації «Допомога полякам на Сході» ім. Янa Ольшевського: poprostupopolsku@pol.org.pl.

Програма фінансується Канцелярією Прем’єр-міністра Республіки Польща в рамках проекту «Допомога полякам з України»

Related Posts