Pomoc humanitarna dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Mohylowie Podolskim w Ukrainie

W ramach „Wschodniego Funduszu Dobroczynności”, transport z żywnością od Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego dotarł do Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Mohylowie Podolskim w Ukrainie.

Od ponad roku, Parafia zaangażowana jest w świadczenie pomocy humanitarnej najbardziej poszkodowanym mieszkańcom Mohylowa Podolskiego. Proboszcz Parafii pomaga nie tylko lokalnym mieszkańcom, lecz również przesiedleńcom z terenów Ukrainy objętych działaniami wojennymi.

Wsparcie dostarczone zostało dzięki Fundacji 12 Gwiazd.

Akcja humanitarna została sfinansowana ze środków darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź.

Related Posts