Zakończono renowację grobowca Ministra Skarbu Polski z 1919 r.

Grobowiec prof. Leona Bilińskiego, Ministra Skarbu Polski z 1919 r., zlokalizowany w czeskich Teplicach (Cieplicach) został poddany renowacji. Prace przy obiekcie wtykane zostały przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” dzięki dofinansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Renowacja odbyła się w związku z realizacją zadania pn. „Prace renowacyjne, rekonstrukcyjne i konserwatorskie grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r., zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach”. Prace wykonywała dyplomowana konserwatorka dzieł sztuki – mgr Monika Jamroziewicz. Nadzór nad pracami roztoczył prof. dr hab. Janusz Smaza z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z administracją cmentarza w Cieszynie oraz partnerami z Czech.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Related Posts

Skip to content