Ku pamięci dr Jerzego Ordy

W ramach obchodów 50 rocznicy śmierci dr Jerzego Ordy – człowieka zasłużonego zarówno dla Litwinów jak i dla Polaków – Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” przygotowała wystawę poświęconą tej wybitnej postaci. Jerzy Orda był Polakiem, który zamieszkał w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym i pozostał w mieście zarówno pod niemiecką jak i sowiecką okupacją. Podejmował działania mające na celu obronę zabytków i archiwaliów związanych z historią I Rzeczypospolitej.

Wystawa została zaprezentowana w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie przypomina o tym wybitnym Polaku. Zapraszamy do zwiedzania.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Related Posts