OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU LEKTORÓW

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia – (4 stanowiska) – lektor języka polskiego prowadzący zajęcia zdalnie nr 3 z dnia 07.10.2022 r. w ramach projektu pt. „Repatriacja krok po kroku – III i IV edycja”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, na podstawie umowy nr. PL/2021/AMIF/13.1 z dnia 10.09.2021 r.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o doświadczeniu

Related Posts