Dofinansowanie działalności Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie

W ramach dotacji zadania publicznego „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie: Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekazała dla Hospicjum środki na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników placówki.

Obecnie Hospicjum zatrudnia 62 pracowników: lekarzy, pielęgniarki, pomoce pielęgniarskie, kierowców, kucharzy, pracowników administracyjnych i gospodarczych.
Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie jest pierwszą i jedyną placówką pomocy paliatywnej na Litwie. Celem jego działania jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Placówka przewiduje opiekę nad chorymi w zależności od stanu ich zdrowia: w domu pacjenta (hospicjum domowe) lub w hospicjum stacjonarnym. Coraz więcej pacjentów pochodzenia polskiego oraz ich rodzin zwraca się do Hospicjum z prośbą o pomoc. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Related Posts

Skip to content