UPAMIĘTNIENIE DOWÓDCÓW OFENSYWY DYNEBURSKIEJ

W ramach działań związanych z upamiętnieniem 100. rocznicy ofensywy dyneburskiej przygotowywany jest pomnik dowódców wojsk polsko-łotewskich – marszałków Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego oraz generałów Pēterisa Valdemārsa Radziņša i Jānisa Balodisa. W wyniku ofensywy wojsk polsko-łotewskich, która miała miejsce w dniach 3–25 stycznia 1920 r.  wyparto za Dźwinę, a następnie z całej Łatgalii bolszewików.

Pomnik stanie na placu nieopodal Słobódki w Dyneburgu. Wykonawcą i autorem metaloplastycznego upamiętnienia z brązu jest Romuald Gibowski. Projekt jest jedną z najważniejszych inicjatyw zgłoszonych do Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” przez Związek Polaków na Łotwie i popieranych przez Ambasadę RP w Rydze.  Planowane w tym roku odsłonięcie wpisuje się w połączone obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę i Łotwę Niepodległości w 1918 roku oraz wspólnego zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Related Posts