#Polonia4Neighbours – zachęcamy do włączenia się do akcji

Słowo „Solidarność” jest na stałe wpisane w polska tradycję – warto jednak pamiętać, że zawsze podchodziliśmy do niego przede wszystkim w praktycznym wymiarze. Obecnie Polacy na całym świecie pomagają swoim sąsiadom w czasie pandemii Covid19.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera działania Polonii podejmowane na całym świecie nakierowane na niesienie i organizowanie pomocy potrzebującym, starszym osobom – sąsiadom w walce z epidemią w ramach Akcji #Polonia4Neighbours. MSZ zamierza solidarnie wspierać wysiłek Polonii, a przez to świadczyć solidarną pomoc krajom najbardziej dotkniętym epidemią.

Organizacje polonijne, grupy zawodowe i branżowe lekarzy, psychologów, inżynierów i techników, polonijne środowiska harcerskie i szkolne, duszpasterstwo przyłączają się do inicjatyw samorządowych, podejmują inicjatywy własne, by służyć innym i wspierać kraje zamieszkania w tym trudnym okresie. Tworzone są specjalne infolinie, dystrybuowane ulotki i materiały informacyjne, oferowana jest pomoc psychologiczna i wsparcie. Dla przykładu, młoda Polonia w Kanadzie angażuje się m.in. w druk 3d materiałów ochronnych. W Brukseli działa infolinia pomocowa. W Czechach organizowane są wyjazdy do osób starszych. Polonia w Wielkiej Brytanii organizuje pomoc w zakupach i transporcie żywności. A na Białorusi Polacy szyją maseczki i przekazują je do lokalnego szpitala.  Ambasador RP w Reykjaviku zwrócił się z apelem do wszystkich Rodaków mieszkających na Islandii, którzy mają wykształcenie medyczne (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i ratownicy medyczni), a nie pracują obecnie w swoim zawodzie, aby zgłosili się do pomocy w sektorze służby zdrowia. A konsul w Kurytybie rozwozi paczki z żywnością. Akcja zatacza coraz szersze kręgi, pokazując solidarność Polaków z sąsiadami i zaangażowanie w działaniach na rzecz lepszego jutra.

Wspieranie i inspirowanie aktywności Polonii i Polaków za granicą w społecznościach lokalnych i życiu publicznym kraju zamieszkania jest jednym z zadań realizowanych w ramach Rządowego programu współpracy z naszymi Rodakami. Dlatego też MSZ – w ramach środków polonijnych – wspiera  działania oraz aktywność Polonii polegającą na samoorganizacji i solidarności społecznej w środowiskach lokalnych, które służą przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu Covid19. We wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych i realizowanych przez środowiska polskie i polonijne w miejscach zamieszania, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i przestrzeganie przepisów władz miejscowych.

Placówki wspierają Polonię, dając poczucie, że w zorganizowanej oddolnej obywatelskiej walce z epidemią nie są sami i mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa SZ.

Polonia już dokumentuje swoje oddolne działania i zachęca do nich innych. MSZ otrzymuje zdjęcia i bezpośrednie relacje. Z udostępnionych na profilu #Polonia4Neighbours treści w sposób naturalny tworzy się prosta kampania informacyjna, pokazująca, jak angażują się Polacy, jak oddolnie wspierają lokalną społeczność, niosą pomoc potrzebującym, wspierają kraje swojego zamieszkania, są solidarni z sąsiadami i wrażliwi. 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zachęca do włączenia się do tej akcji, a jednocześnie przekazywania informacji o swoich działaniach. Będziemy je propagować na naszej stronie oraz na portalu IDA. Będziemy wdzięczni za wysyłanie materiałów na adres redakcja@ida.pol.org.pl.

Rozmowa Polskiego Radia dla Zagranicy z Szymonem Szynkowskim vel Sękiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na temat akcji #Polonia4Neighbours.

Link do komunikatu na stronie MSZ:

PL https://www.gov.pl/web/dyplomacja/akcji-polonia4neighbours-i-dzialania-polonii-w-zwalczaniu-pandemii-koronawirusa-na-swiecie

EN https://www.gov.pl/web/diplomacy/polish-communities-abroad-fight-against-the-global-coronavirus-pandemic-with-the-help-of-polonia4neighbours-scheme

 

 

Related Posts