Album „Unikatowe Wilno. Metamorfozy”

Stworzony i wydany przez grupę miłośników Wilna album to niezwykle ciekawa publikacja, w której zdjęcia z końca XIX i połowy XX wieku zestawiono ze współczesnymi fotografiami przedstawiającymi dzisiejsze spojrzenie na te same miejsca. Wiele kamienic, ulic i placów zmieniło się ulegając zniszczeniom niesionym przez XX wiek, niektóre miejsca zniknęły, wiele zyskało całkiem nowy wygląd

Bohaterem albumu jest nie tylko przestrzeń miejska, ale również wypełniający ją ludzie. – Nie możemy (…) zapomnieć o mieszkańcach miasta – pisze we wstępnie do publikacji Alicja Maria Klimaszewska, honorowy prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. – Wilno od wieków było wielonarodowościowe, wilnianie uznawali je za dom rodzinny, mówili o Nim „nasze miasto”, „moje miasto”, opuszczali je niechętnie, walczyli o nie. Te stare fotografie są także dokumentem losów ludzi.

„Unikatowe Wilno. Metamorfozy” to także okazja do poznania zakochanych w Wilnie wybitnych artystów, którzy często współtworzyli historię fotografii. Autorami starych zdjęć pojawiających się na stronach albumu są między innymi: Jan Bułhak, Józef Czechowicz i Stanisław Filibert Fleury.

Projekt wydania albumu „Unikatowe Wilno. Metamorfozy” współfinansowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Related Posts