Wsparcie domów PZKO

W roku 2020 dzięki wsparciu Kancelarii Premiera w ramach pomocy Polonii i Polakom za granicami kraju za pośrednictwem Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” na Zaolzie przekazano 196.400,00 zł na utrzymanie Domów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.

Z dofinansowania na koszty bieżącej działalności skorzystały 34 miejscowe koła PZKO. Niniejsze zadanie było realizowane przy wsparciu i na wniosek PZKO, który nadzoruje pracę Domów Miejskich Kół PZKO.

Fot. zwrot.cz / Beata Tyrna, Czesława Rudnik

Related Posts