Bon Pierwszaka – szansa na lepszą przyszłość

W wyjątkowym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości, projekt „Bon Pierwszaka”, realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, rozszerzony zostanie na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki środkom otrzymanym z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możliwe będzie zorganizowanie na Litwie, Ukrainie i Łotwie dodatkowego wsparcia dla uczniów polskich szkół. Jeszcze w grudniu br. pierwszoklasiści ze szkół z polskim językiem nauczania otrzymają dodatkowe środki – w przypadku Litwy i Łotwy 500 zł, w przypadku Ukrainy 350 zł, które mogą zostać wykorzystane na opłacenie zajęć pozalekcyjnych, zakup pomocy szkolnych lub inne bieżące potrzeby.

Już od 2016 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje akcję wsparcia dzieci rozpoczynających naukę w placówkach oświatowych z językiem polskim. We wrześniu 2018 roku „Bon Pierwszaka” wraz z wyprawką szkolną sfinansowane ze środków Senatu RP otrzymało 935 dzieci na Litwie. W tym roku wyprawki zakupione ze środków Senatu RP otrzymało także 250 dzieci z polskich szkół w Czechach. Dzięki środkom z KPRM Akcja „Bon Pierwszaka” obejmie po raz pierwszy dzieci z polskich szkół na Ukrainie oraz Łotwie. Do końca roku „Bon Pierwszaka” otrzyma 935 uczniów z 56 szkół na Litwie, 109 młodych Polaków z 4 placówek edukacyjnych na Łotwie i 315 pierwszoklasistów z 9 szkół na Ukrainie.

Realizowana przez Fundację akcja „Bon Pierwszaka” ma na celu nie tylko zwiększenie liczby uczniów rozpoczynających naukę w polskich szkołach na Litwie, Łotwie i Ukrainie, ale również poprawę konkurencyjności polskich placówek edukacyjnych i uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla polskich uczniów i rodziców mieszkających na Wschodzie.

Related Posts