Szkoła współpracy w Warszawie

W dniach 21-26 października odbyła się wizyta nauczycieli szkół polskich na Litwie i Łotwie w Warszawie.

Projekt „Szkoła współpracy 2018” to staże i wizyty studyjne dyrektorów oraz pedagogów w czterech placówkach – liceach ogólnokształcących im. Prusa i Wyspiańskiego, Katolickim Zespole Edukacyjnym i Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin.

Staże przedmiotowo merytoryczne dla nauczycieli polegały na hospitacji i prowadzeniu lekcji, natomiast dyrektorzy skupili się podczas wizyt studyjnych na wymianie doświadczeń ze swoimi warszawskimi partnerami. Oprócz wizyt w placówkach edukacyjnych uczestnicy szkolenia odwiedzili również instytucje kultury takie jak IPN i Muzeum Powstania Warszawskiego, wzięli też udział w warsztatach organizowanych we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz spotkaniu warsztatowym w Muzeum Historii Polski. Nauczyciele i dyrektorzy odwiedzili również Uniwersytet Warszawski i Wydział Oświaty i Wychowania Praga Południe.

Projekt „Szkoła współpracy 2018. Staże i wizyty studyjne dla nauczycieli szkół polskich na Litwie i Łotwie” to zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

 

Related Posts