Pomoc charytatywna i medyczna w Gruzji

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” dofinansowuje, ze środków Senatu RP, pomoc charytatywną i akcje medyczne skierowane do Polaków żyjących w Gruzji, w tym potomków dawnych zesłańców. Trudna sytuacja panująca w tym kraju sprawia, iż mieszkający tam ludzie często potrzebują podstawowej pomocy socjalnej i medycznej.

W ramach dofinansowanego przez Fundację projektu realizowanego przez Związek Polonii Medycznej w Gruzji im. św. Grigoła Peradze zakupiono paczki żywnościowe, sprzęt AGD (pralki, lodówki, kuchenki gazowe) oraz przekazano potrzebującym jednorazowe zapomogi losowe.

Kolejnym dofinansowanym działaniem jest Humanitarna Akcja Medyczna. Uczestniczyło w niej  sześć osób z Polski: pięciu lekarzy różnej specjalizacji i koordynator – rehabilitant. Akcja polegała na przebadaniu około 100 osób pochodzenia polskiego. Podczas diagnostyki prowadzona była dokumentacja medyczna oraz zakładane były kartoteki z historią choroby poszczególnych pacjentów, co ułatwi ewentualne późniejsze leczenie. Dofinansowanie obejmuje również zakup aparatów do mierzenia ciśnienia, apteczek, lekarstw, defibrylatora, termometrów, glukometru, torby medycznej, środków opatrunkowych i rękawiczek lekarskich. Podczas Akcji Medycznej w Gruzji, organizatorzy dotarli do odległych miejscowości, gdzie dostęp do służby zdrowia jest ograniczony.

Zdjęcia:  Marek Pantuła

Related Posts