Wspomnienie sprowadzenia i ponownego pochówku w kraju zasłużonych Polaków

W 2023 roku zrealizowaliśmy zadanie publiczne pn. „Prace renowacyjne polskich grobów w Wielkiej Brytanii oraz ekshumacje, sprowadzenie i pochówki w kraju osób zasłużonych dla Polski, w tym członków polskiego rządu emigracyjnego” polegające na roztoczeniu opieki nad grobami zasłużonych Polaków spoczywających w Wielkiej Brytanii.

Zadanie obejmowało również sprowadzenie do Polski i ponowny pochówek najbardziej zasłużonych postaci z tego grona.

Wśród nich wyróżnić możemy:
• Generała Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego
• Generała Stanisława Kopańskiego pochowanego wraz z małżonką Janiną Kopańską
• Podpułkownika Stefana Eichlera pochowanego wraz z małżonką Felicją Eichler
• Kazimierza Tyszkę – inżyniera i ministra kolei żelaznych w drugim rządzie Władysława Grabskiego
• Jana Kwapińskiego (1885-1964) – działacza PPS, wicepremiera rządu RP na uchodźstwie, ministra przemysłu i handlu pochowanego wraz z małżonką Anną Kwapińską i córką Aldoną Woroncow
• Jana Piłsudskiego – brata Józefa Piłsudskiego, polskiego prawnika, społecznika i działacza państwowego II Rzeczypospolitej, wolnomularza.
• Jerzego Iwanowskiego – polskiego działacza społecznego, polityka, inżyniera i ministra spraw zagranicznych Litwy Środkowej
• Bronisława Hełczyńskiego – wybitnego polskiego prawnika, profesora na Wydziale Prawa UJ, działacza społecznego i państwowego pochowanego wraz z małżonką Natalią Hełczyńską

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia filmu, upamiętniającego te wydarzenia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Related Posts