Podziękowania dla Jana Dziedziczaka

Dnia 19 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia Rady Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego, obowiązki Przewodniczącego Rady Fundacji przestał pełnić Jan Dziedziczak, ze względu na jego odejście z Rady Fundacji.

W imieniu Rady Fundacji, Zarządu oraz Zespołu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego pragniemy podziękować Panu Ministrowi Janowi Dziedziczakowi za 7 lat owocnej współpracy oraz cennego wsparcia podczas realizacji zadań programowych Fundacji.

Minister Jan Dziedziczak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji od 5 kwietnia 2016 roku, z niezwykłym oddaniem uczestniczył w pracach Fundacji i wielokrotnie był pomysłodawcą działań na rzecz poprawy losu i wsparcia naszych Rodaków żyjących poza granicami kraju.

Nowym Przewodniczącym Rady Fundacji został Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Related Posts