Dobra książka na Wschód

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” w 2022 r. realizowała projekt “Dobra książka na Wschód”, który polegał na wsparciu polskich instytucji za granicą w postaci doposażenia ich w książki i inne materiały edukacyjne. W ramach tegorocznej edycji udało nam się wesprzeć 14 placówek.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Related Posts