Odnowiliśmy trzy obiekty na Cmentarzu na Starej Rossie w Wilnie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, przy współpracy z litewskimi organizacjami zakończyła realizację projektu polegającego na prowadzeniu prac konserwatorsko-renowacyjne na Cmentarzu na Starej Rossie w Wilnie na Litwie.

Prace prowadzone były przy następujących obiektach:

1. Pomnik nagrobny Anieli Mickaniewskiej,

2. Pomnik nagrobny strażaka Stanisława Nowickiego,

3. Grobowiec rodziny Krassowskich,

Projekt był kontynuacją działań realizowanych przez FPPnW w latach 2018-2020 z dofinansowania Kancelarii Senatu RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapoczątkowany został na prośbę Ambasady RP w Wilnie.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Related Posts