REPATRIACJA KROK PO KROKU – PODSUMOWANIE AKCJI INFORMACYJNEJ W KAZACHSTANIE

500 uczestników spotkań, zorganizowanych w 13 miejscowościach w Kazachstanie, 400 uczestników językowych kursów on-line to bilans zrealizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” projektu „Repatriacja krok po kroku” – akcji informacyjnej dla potencjalnych repatriantów z Kazachstanu.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakończyła realizację planowanych na 2018 rok działań związanych z projektem „Repatriacja krok po kroku”. Program, współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, skierowany jest do Polaków żyjących w Kazachstanie. Jego celem było poszerzenie wiedzy naszych rodaków o procesie repatriacji, a także ojczystej historii, kulturze i języku.

Jednym z głównych elementów projektu był cykl organizowanych w Kazachstanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla osób zainteresowanych repatriacją, w których wzięło udział ponad 500 uczestników. W dniach 10-20 września 2018 roku reprezentujący Fundację specjaliści odwiedzili 13 miejscowości centralnego oraz północnego Kazachstanu (Astana, Karaganda, Kokszetau, Pawłodar, Kostanaj, Temirtau, Szczucińsk, Jasna Polana, Kellerowka, Oziornoje, Czkałowo, Pierwomajka i Szortnady) i zapoznali zainteresowanych przyjazdem do Polski Rodaków ze znowelizowaną ustawą o repatriacji oraz prawami i obowiązkami repatrianta. Pomagali też przygotować wniosek o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, zaprezentowali również przygotowany w ramach projektu poradnik i stronę internetową.

Ważną częścią naszej akcji było wydanie w nakładzie 13 000 egzemplarzy poradnika „Repatriacja krok po kroku”. Jest to dwujęzyczny (napisany w języku polskim oraz rosyjskim), skonstruowany w formie pytań i odpowiedzi, a powstał we współpracy merytorycznej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji. W poradniku poruszane są takie zagadnienia jak repatriacja, polskie systemy edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej, uznawalność dokumentów i działalność gospodarcza, pojawiają się też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Ponieważ beneficjentów projektu dzielą od Polski ponad 4000 kilometrów niezwykle ważne było stworzenie skutecznej platformy komunikacji. Doskonale sprawdziła się tu strona internetowa www.repatriacja.pol.org.pl zawierająca interesujące przyszłych repatriantów akty prawne, formularze i poradnik oraz kurs języka polskiego przeznaczony dla dzieci i dorosłych znajdujących się na różnym poziomie zaawansowania. Podczas prowadzonych on-line zajęć uczestnicy uczyli się zwrotów przydatnych w codziennym życiu i niezbędnych w funkcjonowaniu w Polsce. Materiał dostosowany został do indywidualnych potrzeb kursantów. Na stronie internetowej uruchomiono również kurs z zakresu przedsiębiorczości i udostępniono ponad 300 lekcji polskiej historii oraz kultury. ¬ Internetowe kursy językowe i szkolenie biznesowe trwały od października do grudnia 2018 roku, a wzięło w nich udział prawie 400 osób.

Projekt „Repatriacja krok po kroku”, sfinansowany ze środków Senatu RP spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkających w Kazachstanie Polaków i znacząco poszerzył ich wiedzę na temat repatriacji, polskiego języka, kultury i historii. Zajęcia e-learningowe z zakresu języka polskiego i biznesu, poradnik oraz dostępne na stronie internetowej materiały przyczynią się do sprawnego przygotowania i złożenia dokumentów przez przyszłych repatriantów, pomogą im stawiać pierwsze kroki w ojczyźnie przodków i odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Poświęcony akcji artykuł i audycja na stronie Polskiego Radia.

Zachęcamy do zapoznania się także z filmem przygotowanym w Kazachstanie podczas realizacji projektu, infografiką i galerią zdjęć.

Related Posts

Skip to content