Rejestr i Atlas cyfrowy „Miejsca pochowań Polaków na cmentarzu im. Bajkowa w Kijowie”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSSPU) zrealizowało projekt polegający na skatalogowaniu polskich nagrobków z cmentarza im. Bajkowa w Kijowie i przeprowadzeniu kwerend archiwalnych na temat osób na nim pochowanych....

Pomoc hospicjum we Lwowie

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie” (Oferta 893/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundacja „Dajmy Nadzieję”...