Pomoc hospicjum we Lwowie

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie” (Oferta 893/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundacja „Dajmy Nadzieję” we Lwowie miała możliwość zakupu specjalistycznego sprzętu dla chorych dzieci – podopiecznych lwowskiego Hospicjum.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts