Rejestr i Atlas cyfrowy „Miejsca pochowań Polaków na cmentarzu im. Bajkowa w Kijowie”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSSPU) zrealizowało projekt polegający na skatalogowaniu polskich nagrobków z cmentarza im. Bajkowa w Kijowie i przeprowadzeniu kwerend archiwalnych na temat osób na nim pochowanych. Efektem ich działań są rejestr zawierający informacje o poszczególnych nagrobkach i pochowanych w nich Polakach i cyfrowy atlas pozwalający na odszukanie położenia poszczególnych grobów. Zarówno rejestr jak i atlas są umieszczone na stronie internetowej http://atlas.msppu.org.ua/Proekt_PL/Proekt/Sait_proektu.htm

Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Related Posts