Rejestr i Atlas cyfrowy „Miejsca pochowań Polaków na cmentarzu im. Bajkowa w Kijowie”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSSPU) zrealizowało projekt polegający na skatalogowaniu polskich nagrobków z cmentarza im. Bajkowa w Kijowie i przeprowadzeniu kwerend archiwalnych na temat osób na nim pochowanych....