Pomoc hospicjum we Lwowie

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie” (Oferta 893/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundacja „Dajmy Nadzieję”...