Wystawa “Semper Fidelis. Miasta Niepodległej – Lwów w grafice. Miasto. Ludzie. Wydarzenia.”

Jak prezentuje się Lwów na grafikach powstałych 200-300 lat temu można było zobaczyć na wystawie zaprezentowanej 28 grudnia minionego roku w willi „Intrata” w Wilanowie. Pokazane prace to nie tylko świadectwo minionych epok, ale również małe dzieła sztuki wykonane w kilkunastu różnych technikach, od miedziorytu i drzeworytu po współczesną grafikę komputerowa. Na grafikach uwieczniono budynki i inne obiekty architektoniczne Lwowa, zasłużonych mieszkańców oraz wydarzenia związane z miastem. Jak możemy przeczytać w opisie wystawy autorzy prac „są nieco zapomniani, niechętnie wystawiani przez biblioteki czy muzea”.

Prezentowane zbiory oraz ich opisy pochodzą przede wszystkim z archiwum Janusza Wasylkowskiego, polonisty, dziennikarza, wydawcy (redaktora naczelnego „Rocznika Lwowskiego”) i literata. Ponadto wykorzystano zbiory  prywatne Bogdana Stanisława Kasprowicza i Tomasza Machna oraz materiałów z kwerendy przeprowadzonej we Lwowie, Wrocławiu i Krakowie.

Otwarciu wystawy towarzyszyło seminarium poświęcone, jak powiedział w otwierającym przemówieniu Waldemar Rataj z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „ważnej problematyce kultury pamięci dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej i naszej dawnej i obecnej tożsamości narodowej i kulturowej”.

„Wystawa stanowi przedstawienie historycznego Lwowa, od czasów najwcześniejszych kiedy Lwów był w ogóle przedstawiany do roku 2012, kiedy powstało ostatnie dzieło, grafika komputerowa Krystyny Grzegorzeckiej. Jest to więc bardzo uniwersalna wystawa pokazująca Lwów w różnych wymiarach, od architektury, przez życie sakralne, wydarzenia polityczne aż po codzienność”, tak w imieniu organizatorów wprowadził zebranych w temat konferencji  wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Rafał Dzięciołowski.

O historycznej perspektywie graficznego przedstawienia Lwowa opowiedział twórca wystawy, Janusz Wasylkowski. Jak zwrócił uwagę jedyna wystawa poświęcona grafice lwowskiej odbyła się we Lwowie w 1934 roku. W dalszej części swojego przemówienia prelegent nakreślił rozwój grafiki związanej ze Lwowem na przestrzeni wieków, w sumie powstało ponad 500 prac stworzonych przez artystów z 15 krajów. Na wystawie prezentowane był tylko mały wycinek istniejących zbiorów.

Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP.

cof

cof

cof

cof

rhdr

edf

Related Posts