Wystawa “Semper Fidelis. Miasta Niepodległej – Lwów w grafice. Miasto. Ludzie. Wydarzenia.”

Jak prezentuje się Lwów na grafikach powstałych 200-300 lat temu można było zobaczyć na wystawie zaprezentowanej 28 grudnia minionego roku w willi „Intrata” w Wilanowie. Pokazane prace to nie tylko świadectwo minionych epok, ale również małe dzieła sztuki wykonane w kilkunastu różnych technikach, od miedziorytu i drzeworytu po współczesną grafikę komputerowa. Na grafikach uwieczniono budynki i inne obiekty architektoniczne Lwowa, zasłużonych mieszkańców oraz wydarzenia związane z miastem. Jak możemy przeczytać w opisie wystawy autorzy prac „są nieco zapomniani, niechętnie wystawiani przez biblioteki czy muzea”.

Prezentowane zbiory oraz ich opisy pochodzą przede wszystkim z archiwum Janusza Wasylkowskiego, polonisty, dziennikarza, wydawcy (redaktora naczelnego „Rocznika Lwowskiego”) i literata. Ponadto wykorzystano zbiory  prywatne Bogdana Stanisława Kasprowicza i Tomasza Machna oraz materiałów z kwerendy przeprowadzonej we Lwowie, Wrocławiu i Krakowie.

Otwarciu wystawy towarzyszyło seminarium poświęcone, jak powiedział w otwierającym przemówieniu Waldemar Rataj z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „ważnej problematyce kultury pamięci dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej i naszej dawnej i obecnej tożsamości narodowej i kulturowej”.

„Wystawa stanowi przedstawienie historycznego Lwowa, od czasów najwcześniejszych kiedy Lwów był w ogóle przedstawiany do roku 2012, kiedy powstało ostatnie dzieło, grafika komputerowa Krystyny Grzegorzeckiej. Jest to więc bardzo uniwersalna wystawa pokazująca Lwów w różnych wymiarach, od architektury, przez życie sakralne, wydarzenia polityczne aż po codzienność”, tak w imieniu organizatorów wprowadził zebranych w temat konferencji  wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Rafał Dzięciołowski.

O historycznej perspektywie graficznego przedstawienia Lwowa opowiedział twórca wystawy, Janusz Wasylkowski. Jak zwrócił uwagę jedyna wystawa poświęcona grafice lwowskiej odbyła się we Lwowie w 1934 roku. W dalszej części swojego przemówienia prelegent nakreślił rozwój grafiki związanej ze Lwowem na przestrzeni wieków, w sumie powstało ponad 500 prac stworzonych przez artystów z 15 krajów. Na wystawie prezentowane był tylko mały wycinek istniejących zbiorów.

Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP.

cof

cof

cof

cof

rhdr

edf

Related Posts

Skip to content