Rada i Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

1. Andrzej Dera | Przewodniczący Rady Fundacji
2. Henryk Litwin | Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
3. Maria Przełomiec | Członek Prezydium Rady Fundacji
4. Ryszard Czarnecki
5. Urszula Doroszewska
6. Jarosław Gabryelczyk
7. Ks. Leszek Kryża
8. Krystyna Lachowicz
9. Jan Malicki
10. Bogusław Nizieński
11. Karol Pietrzyk
12. Rafał Wolski
13. Jacek Reginia – Zacharski
14. Jan Żaryn

Zarząd Fundacji

1. Mikołaj Falkowski Prezes Zarządu Fundacji m.falkowski@pol.org.pl +48 22 628 55 57
2. Juliusz Szymczak-Gałkowski Wiceprezes Zarządu Fundacji j.szymczak.galkowski@pol.org.pl  +48 22 628 55 57
Artur Maciej Paradowski Doradca Zarządu m.paradowski@prezydent.pl

m.paradowski@pol.org.pl

 +48 22 628 55 57