Wsparcie dla dzieci z Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego na Litwie

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności przy finansowym wsparciu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego dofinansowuje koszty zakupu odzieży i obuwia dla dzieci polskiej narodowości,...