Wsparcie dla dzieci z Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego na Litwie

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności przy finansowym wsparciu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego dofinansowuje koszty zakupu odzieży i obuwia dla dzieci polskiej narodowości, podopiecznych Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego na Litwie.

Do placówki trafiają dzieci i młodzież, które zostały zaniedbane przez rodziców i w Centrum czekają na unormowanie się warunków bytowych w domu. Zakup ubrania i obuwia jest bardzo ważną formą pomocy dla podopiecznych Centrum.

Dofinansowano ze środków darowizny finansowej Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego

Related Posts