Renowacja cmentarzy w Mołdawii

 

Fundacja, realizując ważne działania związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego na Wschodzie, w 2017 roku przeprowadzi prace konserwatorskie i renowacyjno–budowlane na cmentarzach w Kiszyniowie i Raszkowie w Mołdawii.

Przedsięwzięcie to jest aktualnie najważniejszym projektem konserwatorskim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Mołdawii, a w jego realizację włączyła się Ambasada RP w Kiszyniowie i lokalna polska społeczność.

Geneza projektu sięga ubiegłego roku, kiedy to przedstawiciele MKiDN oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” uczestniczyli w wizjach lokalnych na obydwu cmentarzach, w efekcie których do prac konserwatorskich zakwalifikowano wymagające kompleksowej renowacji najbardziej wartościowe nagrobki, bezcenne pod względem formy artystycznej i wartości historycznej:

  • Grobowiec JAKUBA WINCENTEGO I ALEXANDRA PRZEMYSKICH JAKUBA WINCENTEGO I ALEXANDRA PRZEMYSKICH
  • Cmentarz Polski Katolicki w Raszkowie
  • Kwatera I, rząd 9, grób 34
  • Nagrobek BRONISŁAWA KLIMONTOWICZA
  • Cmentarz Polski Katolicki w Kiszyniowie
  • Nagrobek LEOPOLDA SZEYDEWANE
  • zm. 3 listopada 1894 roku
  • Cmentarz Polski Katolicki w Kiszyniowie

Prace prowadzone są pod nadzorem Prof. dr hab. Janusza Smazy, eksperta MKiDN odpowiedzialnego za koordynację wcześniejszych etapów prac na cmentarzach w Kiszyniowie i Raszkowie, współautora opinii konserwatorskiej w zakresie renowacji nagrobków wybranych do projektu.

Równolegle prowadzone będą prace porządkowe na polskich cmentarzach z udziałem studentów Studium Europy Wschodniej UW i lokalnej polskiej społeczności.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą 2017”.