Intro

Kim jesteśmy?

Celem działania naszej Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Podejmujemy działania na rzecz podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury, dziedzictwa, historii i tradycji narodowych. Wspieramy media polskie na Wschodzie i zapewniamy pomoc charytatywną dla potrzebujących.

Dowiedz się więcej