Wileńska Akademia Biznesu

W naszej części Europy nikt nie pyta już czy wspierać lokalnych przedsiębiorców, wciąż aktualne jest za to pytanie – jak skutecznie to robić? Odpowiedzieć na nie mogą organizatorzy i uczestnicy „Wileńskiej Akademii Biznesu”.

Wspierany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” projekt skierowany był zarówno do doświadczonych właścicieli lokalnych firm, jak i początkujących przedsiębiorców oraz studentów zainteresowanych zarządzaniem, ekonomią czy finansami. Zorganizowane we wrześniu w Wilnie czterodniowe szkolenie swoją formą nawiązywało do ubiegłorocznej, owocnej w skutkach, „Lwowskiej Akademii Biznesu”.

Zajęcia prowadzili eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która jest patronem i współorganizatorem szkoleń. Brali w nich udział nie tylko przedsiębiorcy z Litwy, ale również właściciele firm z Rosji, Białorusi i Azji Środkowej. Uczestnicy zapoznali się między innymi z metodami pobudzania kreatywności, technikami heurystycznych, analizą makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz strategiami rozwoju i skutecznymi narzędziami marketingowymi. Przedsiębiorcy stawiający na rynku swoje pierwsze kroki poznali metody kreowania pomysłów na własny biznes.  Niezwykle bogaty pogram zajęć uzupełniały konsultacje biznesowe.

Uczestnicy odbywali również wizyty studyjne w polskich firmach. Od środka poznali ich pracę i spotkali się z zarządzającymi nimi osobami. Przy tej okazji poznali kilka inspirujących modeli biznesowych i mogli wziąć udział w dyskusji ze specjalistami.

Aktywność i zaangażowanie podczas zajęć dla niektórych uczestników okazały się wyjątkowo opłacalne. Dwie najbardziej wyróżniające się podczas warsztatów osoby nagrodzone zostały zaproszeniem na podyplomowe studia menedżerskie w warszawskiej SGH.