Get Involved

Jak możesz się zaangażować?

Każdy może pomóc Polakom mieszkającym w krajach byłego Związku Sowieckiego, w Europie Środkowej i Wschodniej