Jak możesz się zaangażować?

Każdy może pomóc Polakom mieszkającym w krajach byłego Związku Sowieckiego, w Europie Środkowej i Wschodniej

Kim jesteśmy?

Celem działania naszej Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Podejmujemy działania na rzecz podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury, dziedzictwa, historii i tradycji narodowych. Wspieramy media polskie na Wschodzie i zapewniamy pomoc charytatywną dla potrzebujących.

Dowiedz się więcej

Jak działamy?

01

Przygotowujemy plan działania

Analizujemy sprawy, które wymagają szczególnego wsparcia

02

Przyglądamy się inicjatywom

Przyjmujemy wnioski o dofinansowanie inicjatyw zgodnych z naszymi priorytetami

03

Weryfikujemy projekty

Sprawdzamy jakie możliwości wsparcia ma Fundacja w konkretnych projektach

04

Przyznajemy środki finansowe

Rozpoczynamy proces przekazywania funduszy potrzebującym

05

Dokumentujemy wyniki

Weryfikujemy efekty projektów pod względem zgodności z założeniami i zasadami rachunkowości

Nie ważne, ile otrzymujesz.

Ważne jak się tym dzielisz z innymi

Nasi partnerzy

client9
client9
client9
client9