Złóż wniosek o stypendium

Niniejszym, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny 2018/2019 dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Od semestru jesiennego roku akademickiego 2018/2019 Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” uruchamia System Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS), który dostępny jest poniżej. Za pośrednictwem nowego systemu studenci polskiego pochodzenia mogą składać wnioski stypendialne w ramach projektu pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT”.

Zainteresowane osoby prosimy o rejestrowanie wymaganej dokumentacji w Systemie Rejestracji Wniosków Stypendialnych w terminie od 3 września do 15 października 2018 r.

Każdy student aplikujący o stypendium zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza w systemie SRWS oraz załączenia dokumentów wymienionych w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3 i 4. Nadmieniamy, iż poświadczony raport potwierdzający co najmniej 15 godzin aktywności na rzecz środowiska polonijnego jest dokumentem obowiązkowym. Wnioski stypendialne przesłane bez tego dokumentu nie zostaną rozpatrzone.

Zaznaczamy, iż począwszy od semestru jesiennego roku akademickiego 2018/2019 wysłanie wniosku przez SRWS jest jedyną możliwą forma złożenia aplikacji o stypendium. W przypadku problemów ze skorzystaniem z systemu SRWS prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz:

e-mail: stypendia@pol.org.pl; d.guz@pol.org.pl; telefon: +48 226285557 wew. 118.

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.pol.org.pl.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO, wszyscy studenci aplikujący o stypendium w semestrze jesiennym 2018/2019, o decyzji Komisji Stypendialnej zostaną poinformowani przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w systemie SRWS adresy mailowe.

Program stypendialny jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Regulamin Stypendialny

System Rejestracji Wniosków Stypendialnych. Kliknij “start”