Stypendia

ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA SEMESTR JESIENNY 2022/2023 !!!

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2022/2023 w ramach zadania publicznego pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student”. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry oraz kraje Ameryki Południowej.

Nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2022/2023, będzie trwał od 8 września 2022 r. do 24 października 2022 r.

Studenci o stypendium aplikują za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS), wypełniając elektroniczny formularz wniosku stypendialnego oraz załączając dokumenty wymienione w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3.
Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną zachęcamy do dołączenia do wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin), tj. raportu polonijnego poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wnioski stypendialne posiadające raport polonijny będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Link do Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych.

System SRWS znajduje się na stronie internetowej Fundacji w zakładce „WNIOSEK DLA STUDENTÓW”.

Zaznaczamy, iż rejestracja dokumentacji stypendialnej w systemie SRWS jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o stypendium. W przypadku problemów ze skorzystaniem z systemu SRWS prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz:
e-mail: stypendia@pol.org.pl oraz d.guz@pol.org.pl
telefon: +48 226285557 wew.118.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO, wszyscy studenci aplikujący o stypendium, o decyzji Komisji Stypendialnej zostaną poinformowani przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane wsystemie SRWS adresy mailowe.

Regulamin Stypendialny 2022-2023

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”