«Więzi z Polską»

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Więzi z Polską” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wyjazdów promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 10 podmiotów z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Litwy, Ukrainy i Uzbekistanu. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca poza granicami kraju.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 264 133,00 zł., wartość całkowita 281 863,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.