Sprawozdanie 2019

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizując swoje cele w 2019 roku wykonywała państwowe zadania zlecone jej przez Senat RP i Ministerstwa: Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej. Środki na dofinansowanie...