Symboliczny początek kolejnego etapu prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich na kwaterach WP z 1920 r. na Białorusi

W dniach 15-17 maja br. przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przebywali z delegacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Białorusi. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzin cmentarzy w Brzostowicy Wielkiej, Wołkowysku...